Bokade tider från 2022-05-22.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2022-05-13 22:33

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Söndag 22 May [vecka 20]
Avgång 18:002022-05-22 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002022-05-22 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 21:302022-05-22 21:40 22:00 Gustaf Lagerbjelke
Måndag 23 May [vecka 21]
Ankomst 18:002022-05-23 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-05-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302022-05-23 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 25 May [vecka 21]
Fyll ↑
Avgång 19:002022-05-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 26 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 27 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 28 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 30 May [vecka 22]
Avgång 19:002022-05-30 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-30 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 1 Jun [vecka 22]
Avgång 19:002022-06-01 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-01 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 2 Jun [vecka 22]
Avgång 19:002022-06-02 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-02 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 3 Jun [vecka 22]
Avgång 19:002022-06-03 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-03 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 4 Jun [vecka 22]
Avgång 19:002022-06-04 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-04 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 6 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002022-06-06 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-06 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 8 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002022-06-08 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-08 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 9 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002022-06-09 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-09 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 10 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002022-06-10 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-10 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 11 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002022-06-11 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-06-11 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 20 - 23, med 35 bokade tider. Det finns totalt 229 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.