Bokade tider från 2019-03-21.
Slusslistan uppdateras under våren.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-01-02 16:38

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 12 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 240 bokade tider t.o.m. 2019-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.