Bokade tider från 2022-01-28.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2022-01-05 12:52

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 04 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 248 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.