Bokade tider. Max 2 / 4 / alla veckor.
Uppdaterad 2022-08-06 09:38

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Fredag 12 Aug [vecka 32]
Avgång 19:002022-08-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 13 Aug [vecka 32]
Avgång 11:002022-08-13 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002022-08-13 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-08-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302022-08-13 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Söndag 14 Aug [vecka 32]
Ankomst 18:302022-08-14 18:10 ←18:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 15 Aug [vecka 33]
Avgång 11:002022-08-15 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002022-08-15 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-08-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 16 Aug [vecka 33]
Avgång 10:002022-08-16 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHjk
Onsdag 17 Aug [vecka 33]
Ankomst 15:302022-08-17 15:10 ←15:00 ←Gustaf LagerbjelkeFrån Hjk c:a
Avgång 19:002022-08-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 18 Aug [vecka 33]
Avgång 11:002022-08-18 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002022-08-18 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-08-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 19 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002022-08-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 20 Aug [vecka 33]
Avgång 12:002022-08-20 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Ankomst 15:002022-08-20 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-08-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-08-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 21 Aug [vecka 33]
Avgång 08:002022-08-21 08:10 08:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 16:302022-08-21 16:10 ←16:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 20:002022-08-21 20:10 20:30 Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 32 - 33, med 29 bokade tider. Det finns totalt 91 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.