Bokade tider från 2019-05-21.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-05-18 20:41

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Tisdag 21 May [vecka 21]
Ankomst 18:002019-05-21 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 18:302019-05-21 18:40 19:00 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:302019-05-21 21:10 ←21:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:002019-05-21 22:10 22:30 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 22 May [vecka 21]
Ankomst 18:002019-05-22 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-05-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302019-05-22 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 23 May [vecka 21]
Ankomst 18:002019-05-23 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 18:302019-05-23 18:10 ←18:00 ←Liden
Avgång 19:002019-05-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302019-05-23 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Fredag 24 May [vecka 21]
Ankomst 18:002019-05-24 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 18:002019-05-24 18:10 18:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002019-05-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002019-05-24 20:40 ←20:30 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002019-05-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 25 May [vecka 21]
Avgång 08:302019-05-25 08:40 09:00 Liden
Ankomst 13:302019-05-25 13:10 ←13:00 ←Liden
Avgång 14:002019-05-25 14:10 14:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002019-05-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302019-05-25 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 29 May [vecka 22]
Ankomst 18:002019-05-29 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-05-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 30 May [vecka 22]
Avgång 19:002019-05-30 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-30 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 31 May [vecka 22]
Töm ↓
Ankomst 18:302019-05-31 18:10 ←18:00 ←Liden
Avgång 19:002019-05-31 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-05-31 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 1 Jun [vecka 22]
Avgång 19:002019-06-01 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-01 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 21 - 22, med 34 bokade tider. Det finns totalt 243 bokade tider t.o.m. 2019-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.