Bokade tider från 2021-06-13.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2021-06-10 22:10

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Söndag 13 Jun [vecka 23]
Avgång 17:302021-06-13 17:40 18:00 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 20:302021-06-13 20:10 ←20:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 14 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002021-06-14 19:10 19:30 Gustaf LagerbjelkeAllsång
Ankomst 22:002021-06-14 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 16 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002021-06-16 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-06-16 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 17 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002021-06-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-06-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 18 Jun [vecka 24]
Avgång 12:002021-06-18 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002021-06-18 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002021-06-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-06-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 19 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002021-06-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-06-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 23 - 24, med 14 bokade tider. Det finns totalt 188 bokade tider t.o.m. 2021-10-02 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.