Bokade tider. Max 2 / 4 / alla veckor.
Uppdaterad 2024-07-03 18:03

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Torsdag 18 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002024-07-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 19 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002024-07-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 20 Jul [vecka 29]
Avgång 12:002024-07-20 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002024-07-20 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002024-07-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 22 Jul [vecka 30]
Avgång 19:002024-07-22 19:10 19:30 Gustaf LagerbjelkeAllsång
Ankomst 22:002024-07-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 23 Jul [vecka 30]
Avgång 10:002024-07-23 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.k.
Onsdag 24 Jul [vecka 30]
Ankomst 15:302024-07-24 15:10 ←15:00 ←Gustaf LagerbjelkeCirka
Avgång 19:002024-07-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 25 Jul [vecka 30]
Avgång 12:002024-07-25 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002024-07-25 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002024-07-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 26 Jul [vecka 30]
Avgång 19:002024-07-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 27 Jul [vecka 30]
Avgång 12:002024-07-27 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002024-07-27 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002024-07-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002024-07-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 29 - 30, med 24 bokade tider. Det finns totalt 126 bokade tider t.o.m. 2024-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.