Bokade tider från 2020-08-10.
Reservation för inställda tider.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2020-08-01 07:19

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Måndag 10 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-10 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-10 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 11 Aug [vecka 33]
Avgång 10:002020-08-11 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.kanal
Onsdag 12 Aug [vecka 33]
Ankomst 15:302020-08-12 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 13 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 14 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-14 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-14 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 15 Aug [vecka 33]
Avgång 12:002020-08-15 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-15 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 17 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 18 Aug [vecka 34]
Avgång 10:002020-08-18 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.kanal
Onsdag 19 Aug [vecka 34]
Ankomst 15:302020-08-19 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 20 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 21 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 22 Aug [vecka 34]
Avgång 12:002020-08-22 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-22 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 33 - 34, med 28 bokade tider. Det finns totalt 76 bokade tider t.o.m. 2020-09-26 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.