Bokade tider. Max 2 / 4 / alla veckor.
Uppdaterad 2024-02-19 11:33

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 15 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 240 bokade tider t.o.m. 2024-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.