Bokade tider från 2019-09-15.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-09-11 16:50

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Onsdag 18 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 19 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 20 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 21 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 37 - 38, med 8 bokade tider. Det finns totalt 19 bokade tider t.o.m. 2019-10-04 (vecka 40).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.