Bokade tider från 2020-03-30.
Kända tider finns nu i listan
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2020-01-02 12:21

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 14 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 238 bokade tider t.o.m. 2020-09-26 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.