Bokade tider från 2022-05-22.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2022-05-13 22:33

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Söndag 22 May [vecka 20]
Avgång 18:002022-05-22 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002022-05-22 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 21:302022-05-22 21:40 22:00 Gustaf Lagerbjelke
Måndag 23 May [vecka 21]
Ankomst 18:002022-05-23 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-05-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302022-05-23 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 25 May [vecka 21]
Fyll ↑
Avgång 19:002022-05-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 26 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 27 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 28 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 20 - 21, med 15 bokade tider. Det finns totalt 229 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.