Bokade tider från 2019-12-12.
Statistiken är uppdaterad för 2019
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-11-25 10:45

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 50 - , med 0 bokade tider. Det finns inga bokningar den närmaste tiden.
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.