Bokade tider från 2021-05-11.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2021-05-09 14:15

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Tisdag 11 May [vecka 19]
Ankomst 18:002021-05-11 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelkeca
Onsdag 19 May [vecka 20]
Avgång 19:002021-05-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-05-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 20 May [vecka 20]
Avgång 19:002021-05-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-05-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 21 May [vecka 20]
Avgång 19:002021-05-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-05-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 22 May [vecka 20]
Avgång 19:002021-05-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-05-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 19 - 20, med 9 bokade tider. Det finns totalt 219 bokade tider t.o.m. 2021-10-02 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.