Bokade tider. Max 2 / 4 / alla veckor.
Uppdaterad 2023-01-26 10:19

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 13 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 244 bokade tider t.o.m. 2023-09-30 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.