Bokade tider från 2020-06-03.
Reservation för inställda tider under försommaren
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2020-05-31 05:39

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Torsdag 4 Jun [vecka 23]
Avgång 21:002020-06-04 21:10 21:30 Gustaf Lagerbjelke
Fredag 5 Jun [vecka 23]
Ankomst 14:302020-06-05 14:10 ←14:00 ←Gustaf Lagerbjelkeca
Avgång 19:002020-06-05 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-06-05 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 6 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002020-06-06 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-06-06 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 12 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002020-06-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-06-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 13 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002020-06-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-06-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 23 - 24, med 10 bokade tider. Det finns totalt 186 bokade tider t.o.m. 2020-09-26 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.