Bokade tider från 2019-07-21.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-07-03 16:12

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Måndag 22 Jul [vecka 30]
Avgång 19:002019-07-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 23 Jul [vecka 30]
Avgång 10:002019-07-23 10:10 10:30 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 24 Jul [vecka 30]
Ankomst 15:302019-07-24 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 25 Jul [vecka 30]
Avgång 19:002019-07-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 26 Jul [vecka 30]
Avgång 19:002019-07-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 27 Jul [vecka 30]
Avgång 12:002019-07-27 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002019-07-27 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 29 - 30, med 14 bokade tider. Det finns totalt 126 bokade tider t.o.m. 2019-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.