Bokade tider från 2019-09-15.
Visa max 1 / 2 / 4 veckor! Nu visas alla bokningar. Uppdaterad 2019-09-11 16:50

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Onsdag 18 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 19 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 20 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 21 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002019-09-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 25 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002019-09-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 26 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002019-09-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 27 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002019-09-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 28 Sep [vecka 39]
Avgång 18:002019-09-28 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-09-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 4 Oct [vecka 40]
Avgång 10:002019-10-04 10:10 10:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 13:002019-10-04 12:40 ←12:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 14:002019-10-04 14:10 14:30 Gustaf LagerbjelkeFarväl
Visar vecka 37 - 40, med 19 bokade tider. Det finns totalt 19 bokade tider t.o.m. 2019-10-04 (vecka 40).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.