Bokade tider från 2022-05-22.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2022-05-13 22:33

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Söndag 22 May [vecka 20]
Avgång 18:002022-05-22 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002022-05-22 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 21:302022-05-22 21:40 22:00 Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 20 - 20, med 3 bokade tider. Det finns totalt 229 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.