Aktuella fartyg vid Örebro Hamn
Gustaf Lagerbjelke Avgång 18:00
Gustaf Lagerbjelke Ankomst 21:00
1 fartyg i hamnen