Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2019-09-15 09:39-25V 5
2019-08-29 20:18-10V 1
2019-08-03 16:40-5V 1
2019-07-09 15:27±0NNO 5
2019-06-26 13:27+10O 1
2019-06-05 21:24+5O 1
2019-05-14 20:32+5NV 1
2019-04-21 13:03+15SV 2
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.