← Tillbaka *
Definition AIS-signaler

2011-09-01 17:50
Jag har en AdvanSea AIS-mottagare och en AdvanSea plotter. I plottern visas i vissa menyer CPA (som ett avstånd) och i andra DCPA, också ett avstånd. Jag har själv tolkat båda värdena som "närmaste avstånd till aktuell objekt", men det borde vara ngn skillnad på dem eftersom de har olika beteckningar. Någon idé?
Lars Ljung
Svar 1 - 2011-09-01 22:15
Följande refererar inte till just din utrustning utan är förklaring till terminologin.

DCPA betyder *Distance of the Closest Point of Approach" medan CPA är just "Closest Point of Approach). Dock är CPA en vedertagen förkortning för DCPA, alltså avståndet till en beräknad position där fartygen kommer allt för nära varandra

TCPA betyder "Time to the Closest Point of Approach", dvs. hur lång tid det tar att komma till den beräknade positionen
I enklare sjökortsplottrar, då endast /ögonblickets / kurs och fart är kända parametrar, förutsättes konstant kurs och fart för båda fartygen för att visa "Point of Approach"
Beräkningarna används för att undvika kollisioner, dvs. fartyg förväntas hålla ett visst minsta avstånd (säkerhetsavstånd) till CPA.


Bo N
Svar 2 - 2011-09-02 00:54

Så här har jag förstått diverse radartillverkares definition:

CPA är ju egentligen en position, men används för att beskriva minsta passageavstånd, alltså minimat av avståndet mellan fartygen.

TCPA är tiden tills detta mimima inträffar
DCPA är avståndet tills detta minima inträffar

CPA och DCPA är alltså inte samma sak.

Det är inte så ofta man ser DCPA utskrivet, men det är ju ett mellanled för att kunna beräkna TCPA (TCPA=DCPA/[VMG-waypoint mot CPA-positionen])

Andra förkortningar man ser är BCR och BCT/TBCR. BCR är Bow Crossing Range, dvs avstånd mellan fartygen då det andra fartyget skär min kurslinje. Ett negativt värde betyder att det går akter om mig. BCT är tid till detta inträffar.

/Marcus

Marcus Åkesson e-post
Svar 3 - 2011-09-02 09:26
Tack för snabba och initierade svar!
Även av svaren framgår dock att en viss dimma råder på AIS-havet:
Jag har också genom studier av div texter på nätet tolkat CPA som den position, där det minsta avståndet mellan fartygen kommer att utppträda. Om vissa instanser använder en "vedertagen tolkning" av CPA som avståndet till denna position, är första dimridån utlagd. I mitt fall anges CPA som en distans, men vilken??
Om DCPA uttytt betyder "Distance of Closest Point of Approach", hur skall man då tolka "of"? Det borde väl antagingen vara "to", dvs avståndet till CPA (som position), eller "at", dvs minsta avståndet mellan fartygen vid CPA (positionen). I mitt fall tolkar jag den angina DCPA som det senare, p.g.a. värdets storlek (t.ex 0,33 nm) och stabilitet, dvs värdet ändrar sig rätt lite upp och ner kring ett ungefärligt medelvärde under förhållandevis lång tid. Jag upplevde flera sådana passager i somras vid segling på Kattegatt vid passage av T-leden. Hos mig kan jag inte tänka mig att CPA används som förkortning för DCPA, eftersom båda storheterna (båda som avstånd) visas. Dimman tätnar.
Jag skulle gärna ha BCR angivet, det verkar vara den bästa informationen.


Jag skall nu ta kontakt med leverantören och efterhöra hans tolkningar, vilka jag kommer att meddela er. Tack så länge
Lars

Lars Ljung
Svara på "Definition AIS-signaler "

Namn: Epost: Hemsida:
Dagens datum: (2 siffror) E-post och hemsida är frivilliga uppgifter.
Till AIS-sidan