← Tillbaka *
Vilken Ship Type

2010-07-08 06:50
När jag tittar på båtarna som seglar Gotland Runt via "Live Ship Map-AIS" så har en del av deltagarna anget "Pleasure Craft" och andra "Sailing Vessel" som "Ship Type".
Vilka regler gäller och var kan man läsa omn detta?

Kjell
Svar 1 - 2010-07-26 10:55

Hej,

De flesta båtarna är ju seglande nöjesfartyg, så båda benämningarna stämmer ju i princip.

Skall man vara riktigt petig så skall man följa den typ som finns angivet i PTS radotillstånd, och då har alla fritidsfartyg "PL" (Pleasure). Många seglare vill dock tala om att det är ett segelfartyg och eftersom man absolut inte får använda S/Y (eller några andra prefix) i fartygsnamnet så används ofta typkod "Sailing" som en mindre avvikelse.

MvH /Marcus

Marcus Åkesson e-post
Svara på "Vilken Ship Type"

Namn: Epost: Hemsida:
Dagens datum: (2 siffror) E-post och hemsida är frivilliga uppgifter.
Till AIS-sidan