< Index - Det senaste är alltid sist. Sida 1 <%new%>
Okända SAR-helikoptrar?
11 svar hittills.

Fredag 7 September 2007, 10:14 Okända SAR-helikoptrar? (Ursprungligt inlägg)


Just nu flyger 2 SAR-transpondrar runt Bråviken/Norrköping med hittils okända ID.
De visar endast MMSI 000004674 och 000004690, inga namn, callsigns eller annat.
Någon som har sett dessa i verkligheten idag som kan identifiera dem?

MvH /Marcus

Marcus Åkesson | e-post


Söndag 9 September 2007, 15:13 Okända SAR-helikoptrar?


Er det vanlig at SAR-helikopter i Sverige har AIS? Finnes dette utstyret også montert i norske SAR-helikopter - Sea-king?

Svend


Måndag 10 September 2007, 13:52 Okända SAR-helikoptrar?


SAR flyg/helikoptrar är de enda flyg som får använda AIS.

Marcus | hemsida


Tisdag 11 September 2007, 05:26 Okända SAR-helikoptrar?


Ja, det är vanligt. Alla dedikerade SAR-helikoptrar (Lifeguard 99X) har flygande transponder. Har inte sett några norska, men vet inte säkert.

/Marcus

Marcus Åkesson | e-post


Onsdag 3 Oktober 2007, 17:03 Okända SAR-helikoptrar?


Helikoptrarna är försvarets, och de skickar ingen call sign eftersom de inte får det.

Macke | e-post


Tisdag 9 Oktober 2007, 00:10 Okända SAR-helikoptrar?


SAR-helikoptrarna tillhör inte alls försvaret, vad är det för svammel. De är helt civila, upphandlade av Sjöfartsverket och ägs av Norrlandsflyg AB. Dessa (5st) har AIS-transponder. De är stationerade i Sundvall, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg.

Niclas | e-post


Tisdag 9 Oktober 2007, 16:06 Okända SAR-helikoptrar?


Niclas, detta handlar inte om de vanliga SAR-helisarna Lifeguard 99X, utan 2 som inte ingår i den serien, som var okända för oss sedan tidigare, se de inofficiella MMSI-na som jag startade tråden med.

Om dessa är militära så förstår jag däremot inte varför de inte hart korrekta svenska MMSI och visar ett vettig anropsnamn/signal. Om Marinens båtar kan ha AIS i normal fredsdrift så kan väl helikoptrarna. Att "gömma" sig motverkar ju lite poängen med AIS i SAR-sammanhang.

Jag tror snarare på någon typ av testdrift med nya transpondrar som inte än är inställda korrekt, men det är bara spekulation.

/Marcus

Marcus Åkesson | e-post


Torsdag 22 November 2007, 13:49 Okända SAR-helikoptrar?


Den Hkp som loggas på Berga amf1 just nu (tnr.221345) är ingen Hkp. Det är en felkodad brandbåt vid namn "Mareld" det går att spåra då den sänder mmsi nummer. Dessutom är det bara fartyg i Serige som har 265xxxxxx i sin serie.

Roffe | e-post


Torsdag 22 November 2007, 14:12 Okända SAR-helikoptrar?


Kanske transpondern är flyttad, utan att den blivit omprogrammerad.
Motsatsen kan ses ibland också. En helikopter som utger sig för att vara SAR vessel, ser man ofta runt Stockholm.

Hasse | hemsida


Torsdag 22 November 2007, 17:10 Okända SAR-helikoptrar?


Senaste nytt om den "Falska" SAR Hkp:n på Berga amf1. Denna transponder som sänder felaktigt tillhör bevakningsbåt typ 80 med namn HMS Orädd. Ber om ursäkt då jag läste fel på en siffra. Vid besök på platsen (tnr.221525) konstateras att ingen sådan båt låg i närheten i örlogshamnen. Kan vara (Min teori) att den provkörs i något teknikerrum på amf1. Ingen skugga över branbåten "Mareld" som sänder egen id dock bara lokalt med en B-transponder. Såg detta vid inlöp i hamnen, tidsnummer som ovan. Dock är det tråkigt att en skarp brandbåt tillhörande Södertörns Brandförsvarsförening åker omkring med en båt kodad "Fritidsbåt", skall ej göra mig lustig över detta. Troligen är man själva ej medvetna om detta. Jag sänder detta inlägg som länk till ansvariga på huvudstationen i Lindvreten, Botkyrka. Ha det, alla AIS lovers.

Roffe | e-post


Torsdag 22 November 2007, 19:07 Okända SAR-helikoptrar?


Varför har marinen felaktig programmerade AIS. Det vore bättre om dom programmerade typ 35 än de andra slumpmässiga nummer man sett. Kolla in Muskö som ytterligare ett exempel.

/Marcus

Marcus | hemsida


Torsdag 22 November 2007, 20:26 Okända SAR-helikoptrar?


Marcus! Håller med och troligen är det så att AIS är förhållandevis nytt då montering nu sker på bred front av en av SAAB utvecklad transponder som kan TX:a ut även krypterat. Personalen har tydligen svårt att egenprogramera dessa framförallt då AIS finns på bryggan medan signalpersonalen sitter i stridsledningscentralen. Gamla hävder, att man "går jävlar i mig" inte upp på eget bevåg och programmerar AIS:en på bryggan om detta inte är signalpersonalens område inför avgång. Försökte själv påvisa en fartygschef att hans morderna Korvett sändes ut som segelfartyg, fick till svar att vi är på sjön nu och är under en seglats till Karlskrona. Detta är troligen ett undantag då man i dagligt tal pratar om vilka fartyg man seglat på. Enda segelfartyg en modern officerare seglat på är säkert bara HMS Gladan samt HMS Falken. Kan sägas att nämda FC lite försynt beordrade 3.O att koda rätt och att han själv troligen inte klargjort före gång. Har även sett hur man i telehyddan på kajen Muskö vid färjeläget under sensommaren skämtade lite med en AIS. Sände ut namn: PEPES BODEGA callsign: TVA BACKAR OL. Kan nämna också att det var kul att kunna följa HMS Sundsvalls försök att sända AIS vid hemfärd från Libanon. Via "LIVE AIS" fick man en bra överblick till Biscaya då sändes bara sporadiska positioner. I Kielkanalen kom några sporadiska manuelt uppdaterade positioner sen blev det tyst. Vid hemkomst till ÖHM visades att AIS installationen skakat sönder under hemresan över Biscaya så allt är inte handhavandefel. Trossfartygen verkar klara utsändningarna bättre då man inte byter shipcode utan går med samma hela tiden. Dock glöms ofta att koda förtöjd, fartyg ligger ibland vid kaj och sänder "Fartyg under gång".

Roffe | e-post


< Index - Okända SAR-helikoptrar?

Sida 1

     Till AIS-sidan