Vattenståndet nedströms slussen
tidcmvind
2017-07-28 11:32-30VSV 2
2017-06-06 15:00-10S 6
2017-05-26 15:12-10NV 4
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde.