Bokade tider från 2018-11-15.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-10-05 15:12

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 46 - , med 0 bokade tider. Det finns inga bokningar den närmaste tiden.
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.