Bokade tider från 2018-05-25.
Slusslistan är under provkörning
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-05-24 17:45

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Fredag 25 May [vecka 21]
Avgång 11:002018-05-25 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002018-05-25 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 18:302018-05-25 18:40 19:00 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-05-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:302018-05-25 21:10 ←21:00 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-05-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 26 May [vecka 21]
Avgång 11:152018-05-26 11:25 11:45 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 17:002018-05-26 16:40 ←16:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-05-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-05-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 27 May [vecka 21]
Avgång 11:002018-05-27 11:10 11:30 Liden
Ankomst 16:302018-05-27 16:10 ←16:00 ←Liden
Måndag 28 May [vecka 22]
Avgång 18:002018-05-28 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002018-05-28 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:002018-05-28 22:10 22:30 Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 29 May [vecka 22]
Ankomst 18:002018-05-29 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-05-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-05-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 30 May [vecka 22]
Avgång 11:002018-05-30 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002018-05-30 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 18:302018-05-30 18:40 19:00 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-05-30 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:302018-05-30 21:10 ←21:00 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-05-30 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 31 May [vecka 22]
Avgång 19:002018-05-31 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-05-31 19:10 19:30 + LidenSamtidigt?
Ankomst 22:002018-05-31 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-05-31 21:40 ←21:30 ←+ LidenSamtidigt?
Fredag 1 Jun [vecka 22]
Avgång 14:002018-06-01 14:10 14:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-06-01 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:302018-06-01 21:10 ←21:00 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-06-01 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 2 Jun [vecka 22]
Avgång 12:002018-06-02 12:10 12:30 Liden
Ankomst 15:002018-06-02 14:40 ←14:30 ←Liden
Avgång 19:002018-06-02 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-02 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 5 Jun [vecka 23]
Avgång 12:002018-06-05 12:10 12:30 Liden
Ankomst 14:002018-06-05 13:40 ←13:30 ←Liden
Onsdag 6 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002018-06-06 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-06 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 7 Jun [vecka 23]
Avgång 17:302018-06-07 17:40 18:00 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-06-07 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002018-06-07 20:40 ←20:30 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-06-07 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 8 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002018-06-08 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-08 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 9 Jun [vecka 23]
Avgång 19:002018-06-09 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-06-09 19:10 19:30 + LidenSamtidigt?
Ankomst 22:002018-06-09 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-09 21:40 ←21:30 ←+ LidenSamtidigt?
Onsdag 13 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002018-06-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 14 Jun [vecka 24]
Avgång 18:002018-06-14 18:10 18:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-06-14 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:302018-06-14 21:10 ←21:00 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-06-14 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 15 Jun [vecka 24]
Avgång 19:002018-06-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 16 Jun [vecka 24]
Avgång 18:002018-06-16 18:10 18:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-06-16 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 20:002018-06-16 19:40 ←19:30 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-06-16 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 21 - 24, med 62 bokade tider. Det finns totalt 182 bokade tider t.o.m. 2018-09-29 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.