Bokade tider från 2018-06-19.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-06-19 15:59

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Tisdag 19 Jun [vecka 25]
Ankomst 13:302018-06-19 13:10 ←13:00 ←Liden
Avgång 19:002018-06-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 20 Jun [vecka 25]
Avgång 06:002018-06-20 06:10 06:30 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-06-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 21 Jun [vecka 25]
Avgång 12:002018-06-21 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkePreliminär
Ankomst 16:002018-06-21 15:40 ←15:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 25 Jun [vecka 26]
Avgång 11:002018-06-25 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002018-06-25 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-06-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 26 Jun [vecka 26]
Avgång 10:002018-06-26 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj. k.
Onsdag 27 Jun [vecka 26]
Ankomst 16:002018-06-27 15:40 ←15:30 ←Gustaf LagerbjelkeFrån kanalen
Avgång 19:002018-06-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 28 Jun [vecka 26]
Avgång 11:002018-06-28 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002018-06-28 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-06-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 29 Jun [vecka 26]
Avgång 19:002018-06-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 30 Jun [vecka 26]
Avgång 12:002018-06-30 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Ankomst 15:002018-06-30 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-06-30 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-06-30 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 1 Jul [vecka 26]
Avgång 12:002018-07-01 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Ankomst 15:002018-07-01 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 25 - 26, med 28 bokade tider. Det finns totalt 230 bokade tider t.o.m. 2018-09-29 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.