Bokade tider från 2018-08-15.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-08-15 10:42

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Onsdag 15 Aug [vecka 33]
Ankomst 16:002018-08-15 15:40 ←15:30 ←Gustaf LagerbjelkeFrån kanalen
Avgång 19:002018-08-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302018-08-15 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 16 Aug [vecka 33]
Ankomst 13:302018-08-16 13:10 ←13:00 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 18:002018-08-16 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-08-16 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-16 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302018-08-16 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Fredag 17 Aug [vecka 33]
Fyll ↑
Avgång 11:002018-08-17 11:10 11:30 Liden
Ankomst 18:002018-08-17 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-08-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 18 Aug [vecka 33]
Avgång 11:002018-08-18 11:10 11:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Ankomst 14:002018-08-18 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002018-08-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 19 Aug [vecka 33]
Avgång 12:002018-08-19 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Ankomst 15:002018-08-19 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 20 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002018-08-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 21 Aug [vecka 34]
Avgång 10:002018-08-21 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj. k.
Ankomst 21:002018-08-21 20:40 ←20:30 ←Liden
Onsdag 22 Aug [vecka 34]
Töm ↓
Ankomst 16:002018-08-22 15:40 ←15:30 ←Gustaf LagerbjelkeFrån kanalen
Avgång 19:002018-08-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 23 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002018-08-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 24 Aug [vecka 34]
Avgång 14:302018-08-24 14:40 15:00 Liden
Fyll ↑
Avgång 19:002018-08-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 21:002018-08-24 20:40 ←20:30 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 22:002018-08-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 25 Aug [vecka 34]
Avgång 12:002018-08-25 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Fyll ↑
Avgång 13:002018-08-25 13:10 13:30 Liden
Ankomst 15:002018-08-25 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 17:002018-08-25 16:40 ←16:30 ←Liden
Avgång 19:002018-08-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-08-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 33 - 34, med 38 bokade tider. Det finns totalt 85 bokade tider t.o.m. 2018-09-29 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.