Bokade tider från 2018-07-20.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-07-02 22:11

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Fredag 20 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002018-07-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 21 Jul [vecka 29]
Avgång 12:002018-07-21 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Fyll ↑
Avgång 14:002018-07-21 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:002018-07-21 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 15:152018-07-21 14:55 ←14:45 ←Liden
Avgång 19:002018-07-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 22 Jul [vecka 29]
Avgång 12:002018-07-22 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Fyll ↑
Avgång 14:002018-07-22 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:002018-07-22 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 15:152018-07-22 14:55 ←14:45 ←Liden
Måndag 23 Jul [vecka 30]
Avgång 14:002018-07-23 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:152018-07-23 14:55 ←14:45 ←Liden
Avgång 19:002018-07-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 24 Jul [vecka 30]
Avgång 10:002018-07-24 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj. k.
Fyll ↑
Avgång 14:002018-07-24 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:152018-07-24 14:55 ←14:45 ←Liden
Onsdag 25 Jul [vecka 30]
Avgång 14:002018-07-25 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:152018-07-25 14:55 ←14:45 ←Liden
Töm ↓
Ankomst 16:002018-07-25 15:40 ←15:30 ←Gustaf LagerbjelkeFrån kanalen
Avgång 19:002018-07-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 26 Jul [vecka 30]
Avgång 14:002018-07-26 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:152018-07-26 14:55 ←14:45 ←Liden
Avgång 19:002018-07-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 27 Jul [vecka 30]
Avgång 14:002018-07-27 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:152018-07-27 14:55 ←14:45 ←Liden
Avgång 19:002018-07-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 28 Jul [vecka 30]
Avgång 12:002018-07-28 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Fyll ↑
Avgång 14:002018-07-28 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:002018-07-28 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 15:152018-07-28 14:55 ←14:45 ←Liden
Avgång 19:002018-07-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-07-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Söndag 29 Jul [vecka 30]
Avgång 12:002018-07-29 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunch
Fyll ↑
Avgång 14:002018-07-29 14:10 14:30 LidenOset
Ankomst 15:002018-07-29 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Töm ↓
Ankomst 15:152018-07-29 14:55 ←14:45 ←Liden
Visar vecka 29 - 30, med 42 bokade tider. Det finns totalt 162 bokade tider t.o.m. 2018-09-29 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.