Bokade tider från 2018-09-22.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2018-09-13 11:48

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Lördag 22 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002018-09-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-09-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 26 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002018-09-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-09-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 27 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002018-09-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-09-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 28 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002018-09-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-09-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 29 Sep [vecka 39]
Avgång 18:002018-09-29 18:10 18:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002018-09-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 38 - 39, med 10 bokade tider. Det finns totalt 13 bokade tider t.o.m. 2018-10-05 (vecka 40).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.